Vremenska napoved
Ajdovšcina

ŽUPNIJA KAMNJE
Kamnje 52
5263 Dobravlje
(05)368 80 20

Vedno aktualno

Prijava

Župnija Kamnje in Črniče

Če pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali.
(1 Kor 13,17–20)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Sam 26,2.7–13.22–23
2. berilo 1 Kor 15,45–49
evangelij: Lk 6,27–38

 

 

 

 

 

Če pa Kristus ni vstal ...

»Če pa Kristus ni vstal, je prazna naša vera.« Jezusovih blagrov ne moremo postaviti samo na zemljo. In ne moremo jih postaviti samo v nebesa. Češ, blagor ti, če na zemlji trpiš, v nebesih se bo vse uredilo.

Jezusovi blagri so veliko olajšanje, kako lahko na zemlji drugače živimo uboštvo, žalost, stiske. Kdor je sit, malo potrebuje drugega. Kdor je bogat, ne ve, kaj pomeni na položnicah plačati zadnji obrok. Toda če nimamo več vere v vstajenje, kako naj potem živim današnje stiske sredi sveta.

Pred misijonom se je dobro vprašati, ali je moja vera vstajenje vera sedanjosti ali je morda preteklosti ali prihodnosti. Če verujem le v pretekli dogodek, da je Kristus »nekoč« vstal, Kristusa še nisem srečal. Še vedno verujem le v Boga, kar je za kristjana premalo.

Če verujem, da bomo »nekoč nekje« vstali, je moja vera postala čakanje, ne pa oznanjevanje. Potem ne vem, zakaj sem krščen. Da je Kristus vstal pomeni, da je živ. Da je kot človek in Bog živ. To njegovo življenje, človeško in Božje združeno, kristjani živimo od krsta naprej. Kristjani smo torej s Kristusom že vstali in za nas vstajenje ni več samo stvar preteklosti in prihodnosti.

Blagre je možno v polnosti razumeti samo tako. Sicer ostajajo le tolažba. Ostajajo le na zemlji ali le v nebesih. Kristus pa živi nebeško in zemeljsko življenje združeno. Živi v Cerkvi po zakramentih, Božji besedi in po bratih in sestrah, drugih, ki so z mano povezani v eno telo.

Blagor torej tistim, ki so dovolj ubogi, da potrebujejo drugega. Blagor tistim, ki vedo, da sam ne moreš vstati od mrtvih, da sam ne moreš premagati smrti, tudi če si še tako popoln. Blagor tistim, ki ne živijo samo na zemlji in samo v nebesih.

župnik

 

 

Arhiv oznanil ...

 

Dva jetnika v sosednjih celicah se sporazumevata med seboj s trkanjem po zidu. Zid ju ločuje, toda isti zid jima omogoča stik. Vsaka ločitev nas lahko poveže.

Simone Weil  vir...

Povečaj

Pozdravna beseda svetogosrske romarice

 

 

Dober večer!

Potrkala sva, in ste nama odprli. Hvala vam! Prihajava v podobi Svetogorske in Otroka. Kličete naju z mnogimi imeni in častite v številnih podobah, a sva vedno ista Marija in isti Jezus.

Prišla sva, da bi se skupaj pripravili na božič in na misijon. Najin obisk naj vam pri tem pomaga. Utrdí in poživí naj vašo medsebojno ljubezen, ki je hrana človeške in krščanske rastí.

Vsak božič in vsak misijon dokazujeta, da Bog ni obupal nad vami in vas ima enako rad kakor ob spočetju in rojstvu. Je pač Ljubezen. Tako pravi tudi vaš pesnik Prešeren, ki poje, »da pravi Bog se kliče Bog ljubezni«.

Rada sva z vami, z vsemi človeškimi otroki. Spodbujava vas:  zidajte mostove prijateljstva, utrjujte družinske vezi in krepite skupnost verujočih, da boste z vero in upanjem pričakovali Ljubezen, ki se bo razodela ob koncu časa.

Glejte naprej. Iščite pravih rešitev in širite prostor Boga v svojih srcih. Z molkom in besedo, z molitvijo in pesmijo, z delom in igro se odpirajte Stvarniku, nastavljajte jadra Svetemu Duhu in prosíte za usmiljenje, ki prihaja po Jezusu.

Ob Sveti Trojici, ki je zgled in izpolnitev družinske povezanosti, se učite živeti po krščansko. Oče, mati in otroci, privajajte se prihodnosti, ki vas čaka po letih otroštva, mladosti, zakonskega življenja in starosti pri Njem, ob katerem zbledijo vsi človeški prividi in sanje.

O božiču sprejmite Prihajajočega. Poklonite se mu vsi, mali in veliki: očetje in matere, sinovi in hčere, nonoti in none, strici in tete ... In spominjajte se korenin, iz katerih raste vaš rod. Sprejmíte sveti misijon kot rešilno desko, ki vam jo ponujata Božja ljubezen in Božje usmiljenje.

Zdaj pa molíte, pojte in se igrajte. Poslušala bova in uživala. Tako lepo je biti v vaši družbi.

Marija z Jezusom