Vremenska napoved
Ajdovšcina

ŽUPNIJA KAMNJE
Kamnje 52
5263 Dobravlje
(05)368 80 20

Vedno aktualno

Prijava

Župnija Kamnje in Črniče

Če pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali.
(1 Kor 13,17–20)

Odlomki Božje besede
na naslednjo nedeljo:
1. berilo: 1 Sam 26,2.7–13.22–23
2. berilo 1 Kor 15,45–49
evangelij: Lk 6,27–38

 

 

 

 

 

Če pa Kristus ni vstal ...

»Če pa Kristus ni vstal, je prazna naša vera.« Jezusovih blagrov ne moremo postaviti samo na zemljo. In ne moremo jih postaviti samo v nebesa. Češ, blagor ti, če na zemlji trpiš, v nebesih se bo vse uredilo.

Jezusovi blagri so veliko olajšanje, kako lahko na zemlji drugače živimo uboštvo, žalost, stiske. Kdor je sit, malo potrebuje drugega. Kdor je bogat, ne ve, kaj pomeni na položnicah plačati zadnji obrok. Toda če nimamo več vere v vstajenje, kako naj potem živim današnje stiske sredi sveta.

Pred misijonom se je dobro vprašati, ali je moja vera vstajenje vera sedanjosti ali je morda preteklosti ali prihodnosti. Če verujem le v pretekli dogodek, da je Kristus »nekoč« vstal, Kristusa še nisem srečal. Še vedno verujem le v Boga, kar je za kristjana premalo.

Če verujem, da bomo »nekoč nekje« vstali, je moja vera postala čakanje, ne pa oznanjevanje. Potem ne vem, zakaj sem krščen. Da je Kristus vstal pomeni, da je živ. Da je kot človek in Bog živ. To njegovo življenje, človeško in Božje združeno, kristjani živimo od krsta naprej. Kristjani smo torej s Kristusom že vstali in za nas vstajenje ni več samo stvar preteklosti in prihodnosti.

Blagre je možno v polnosti razumeti samo tako. Sicer ostajajo le tolažba. Ostajajo le na zemlji ali le v nebesih. Kristus pa živi nebeško in zemeljsko življenje združeno. Živi v Cerkvi po zakramentih, Božji besedi in po bratih in sestrah, drugih, ki so z mano povezani v eno telo.

Blagor torej tistim, ki so dovolj ubogi, da potrebujejo drugega. Blagor tistim, ki vedo, da sam ne moreš vstati od mrtvih, da sam ne moreš premagati smrti, tudi če si še tako popoln. Blagor tistim, ki ne živijo samo na zemlji in samo v nebesih.

župnik

 

 

Arhiv oznanil ...

 

Dva jetnika v sosednjih celicah se sporazumevata med seboj s trkanjem po zidu. Zid ju ločuje, toda isti zid jima omogoča stik. Vsaka ločitev nas lahko poveže.

Simone Weil  vir...

Povečaj

Romanje svetogorskih podob po domovih

ROMANJE PODOBE PO DOMOVIH

Januar je morda malo bolj umirjen mesec. Le sprejmite podobo in se zbirajte. Lepo je, če se dogovorite in se vas več dobi skupaj. Vsi zelo potrebujemo tudi druženje.
Povsod gre naprej po razporedu (v Vrtovinu je na vasi, v Gojačah po dogovoru na tel. 040 627 193, v Malovšah na št. 31, v Črničah je v Kampo, v Kamnjah je v Vodopivški vasi na št. 16).

Pozdravna beseda svetogosrske romarice za tvoj dom ...

Podoba svetogorske želi vstopiti prav v vsak dom, brez razlike.
Kako naj molimo? Preprosto! Usedimo se, lahko prižgemo tudi svečo. Nekdo se pokriža in začne. Preberemo evangeljski odlomek, molimo desetke rožnega venca.
V vsaki torbi je mapa, v kateri najdete vse potrebno.

Družine veroučencev
Za družine veroučencev je sprejem podobe pravzaprav obvezen. Marijino podobo spremlja torba, v katerem je igra za vso družino, in zvezek, v katerega vpišite vtise in doživljanje Marijinega obiska. Otroci pa naj napišejo ali narišejo, kako so oni lahko misijonarji v okolju, kjer živijo. Pomagajte jim z razmišljanjem.

KAKO PO VASEH?
Za Skrilje, Kamnje, Potoče, Vrtovin in Črniče je narejen razpored po zaselkih. Za Gojače, Malovše in Ravne si boste podobo dajali naprej po dogovoru. Razporedi so v torbah in na spletni strani.

Seznam je samo okviren, da bo podoba neprekinjeno romala med vami. Ni treba, da jo sprejmete točno po vrstnem redu številk. Pogovorite se med seboj, kako boste v vašem tednu razporedili obiske. Nevsiljivo ponudite podobo sosedom. Ne pozabite na starejše in tiste, ki živijo sami. Povabite se tudi med seboj in skupaj molite. Tisti, ki boste imeli podobo v soboto, sporočite kontaktni osebi za vaš kraj, da bomo v nedeljo lahko oznanili in tako obveščali, do kod je podoba že poromala.

Razporedi:

Ravne ...          Črniče ...         Malovše ...           Gojače ...

Vrtovin ...        Potoče ...          Kamnje ...          Skrilje ...

Priprava na misijon je priložnost in naloga, da se med seboj poiščemo in pogovarjamo.

Kontaktne osebe:
Ravne: Marinka Vidmar 031 516 722
Črniče: Marina Ušaj 041 590 398
Malovše: Vida Gerljevič: 051 841 522
Gojače: Marjetka Bovcon:040 627 193
Vrtovin: Mavricija Ferjančič 041 829 627, po 17. uri (dec., jan.)
in Sonja Lozar 040 279 811 (feb., mar.)
Potoče: Zvonka Črmelj 051 343 131 (po 18. uri)
Kamnje: Vida Vodopivec 041 484 419
Skrilje: Stanko Rovtar 31 249 202 in Andreja Winkler 040 898 426