Prijava

Župnija Kamnje in Črniče

In mimo gredoči so ga sramotili, zmajevali z glavo in govorili: »Aha, ti, ki podereš tempelj in ga v treh dneh postaviš, reši sam sebe in stopi s križa.« Tako so se mu posmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in so med seboj govorili: »Drugim je pomagal, sam sebi ne more pomagati; Kristus, Izraelov kralj, naj stopi zdaj s križa, da bomo videli in verovali.« Celo onadva, ki sta bila z njim križana, sta ga sramotila.
Mr 15,29–32

Odlomki Božje besede
na velikonočno vigilijo:
1. berilo: 1 Mz 22,1–18
2. berilo: 2 Mz 14,15–15
3. berilo: Iz 36, 16–28
4....

Povečaj

Ni objav za prikaz.

Oznanila, cvetna nedelja, 29. marca 2014

PredogledPriponkaVelikost
Tiskana oznaila.pdf260.37 KB

»'Drugim je pomagal, sam sebi ne more pomagati; Kristus, Izraelov kralj, naj stopi zdaj s križa, da bomo videli in verovali.' Celo onadva, ki sta bila z njim križana, sta ga sramotila.«  (Mr 15,3132)

 

 

ŠKOFJELOŠKI PASIJON
Lahko se pridružite avtobusu iz župnije Batuje za obisk škofjeloškega pasijona na velikonočni ponedeljek. Prijaviti se je treba do jutri, 30. 3, Mirandi Gleščič, 041 905 715. Prispevek za prevoz in vstopnico 22€. Odhod ob 12. uri.

OBISK STAREJŠIH IN BOLNIH
v Kamnjah obiskujem v torek dopoldne.

VEROUKA
v velikem tednu ni. Starši in veroučenci, vzemite si z veseljem čas za bogoslužje vse tri dni obhajanja velike noči. Vabljeni tudi h križevemu potu v Črniče v petek ob treh popoldne.

VAJE ZA STREŽNIKE,
ki sodelujete pri bogoslužju, bodo v Kamnjah po dogovoru z vsako skupino, v Črničah se z obema skupinama dobimo v petek takoj po križevem potu. Potrudite se za raznašanje blagoslovljenega ognja.

ZAKRAMENT SPRAVE
V Črničah bo spovedovanje  še danes, na cvetno nedeljo, od 16. do 17. ure, spoveduje g. Joško Tomažič.
V sredo bo skupno spovedovanje v Logu pri Vipavi dopoldne od 9. do 12. ure in popoldne od 15. do 19. ure.
Možnost bo še prve tri dni pred sveto mašo.

VELIKI ČETRTEK
Dopoldne ob 10. uri bo krizmena maša v Novi Gorici z našim škofom, pri kateri duhovniki obnovimo obljube, škof posveti krizmo in blagoslovi krstno ter bolniško olje.
Ure večernih bogoslužij v tridnevju se sedaj vsako leto v obeh župnijah izmenjujejo. Imate možnost priti v  eno ali drugo župnijsko cerkev.
Pri slovesni večerni maši začenjamo sveto velikonočno tridnevno praznovanje. Pri tej maši slavimo postavitev evharistije, duhovništva in nove krščanske zapovedi. Zvonovi utihnejo do vigilije. Najsvetejše prenesemo v božji grob in razkrijemo oltar. Jezus je učence prosil za molitev; ta večer skušamo vztrajati v molitvi pri božjem grobu, vstopamo namreč v globoko, vendar za nas že razkrito skrivnost tudi naše osebne smrti in vstajenja.

VELIKI PETEK
Cerkev bo čez dan odprta za obisk in molitev. Ta dan je strogi post. Ob božjemu grobu častimo križ in se zanesemo na Božjo besedo. Pri večernem bogoslužju počastimo križ, ni svete maše, hranimo se z Božjo besedo in svetim obhajilom. V Črničah je ob uri Jezusove smrti križev pot.

VELIKA SOBOTA
Svoje domove ta dan posvečujemo z blagoslovom ognja  in jedi. Strežniki in drugi otroci ste vabljeni, da zjutraj vstanete in raznašate blagoslovljeni ogenj. Dogovorite se, da blagoslovljeni ogenj nesete k vsem in da ne delate razlik. Polepšajte dan zlasti starejšim in osamljenim. Ob vsem delu si lahko še vzamemo čas za tiho molitev ob božjem grobu.

VELIKONOČNA VIGILIJA
Je najpomembnejše bogoslužje celega leta. Slavimo Kristusovo vstajenje in sad vstajenja sveti krst. Pri krstu smo že prešli iz smrti v življenje.
Prinesite s seboj zaščitene svečke. Ščitnike in sveče lahko vzamete ob vhodu v obeh cerkvah.

VELIKONOČNO JUTRO
je jutro vseh juter. Tudi letos bo v Črničah celotno bogoslužje zjutraj ob 5.30. Na jutranjo velikonočno procesijo se bomo odpravili mimo kapelic po gospodovi poti. Vabljeni, da pot okrasite s svečami. K bogoslužju vabljeni tudi od drugod. Omogočite tudi otrokom to dragoceno izkušnjo velike noči v jutranjih urah.
Vabljeni, da v teh dneh velikodušno sprejmete sodelovanje pri čiščenju in okrasitvi cerkve, petju, branju, nošenju neba in bander.

KRST OTROK
Bo na velikonočni ponedeljek dopoldne ob 9.00 in 10.30.

DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA
se začne na veliki petek in traja do nedelje Božjega usmiljenja. Vabljeni k tej preprosti, a za naš čas tako učinkoviti molitvi. Besedilo je na spletni strani.

NABIRKE
Tudi letos bo nabirka na veliki četrtek namenjena župnijski karitas za družine v potrebah.
Nabirka v Črničah na cvetno nedeljo in na velikonočno jutro bo za še nepokrite stroške obnove prostora pod korom v župnijski cerkvi. Vabljeni, da po svojih močeh darujete osebno ali pri nabirki.

NAMESTO CVETJA
Ob smrti Stanislave Bavčar ste v Vrtovinu namesto cvetja za cerkev darovali 420,20 €. Hvala za vaše darove!

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Konec aprila romamo po poteh sv. Antona in Katarine Sienske. Čakalna lista je še vedno precej dolga. Pred odhodom se bomo tudi tokrat dobili na romarskem srečanju, takrat boste lahko poravnali še preostanek plačila.

Pred nami je:

  • velikonočni ponedeljek, 6. 4., krst otrok, maša na Svetem Pavlu;
  • nedelja Božjega usmiljenja, 12. 4., prvo sveto obhajilo v Kamnjah;
  • nedelja, 26. 4., prvo sveto obhajilo v Črničah;
  • četrtek, 30. 4., župnijsko romanje.

Razlika mika – misel g. škofa Jurija

Zbrane vsebine za konkreten post najdete na skofijski strani...

Vsakodnevna postna spodbuda
v obliki kratkega filmčka

 

* * *

 

Bogoslužje:

nedelja, 29. 3.
ŠESTA POSTNA,
CVETNA NEDELJA,

Bertold,
redovnik

KAMNJE ob 7.30   blagoslov zelenja
za †† Nevreden,
Vrtovin 102

ČRNIČE ob 9.00    blagoslov zelenja s procesijo (pri trgovini)
za † Franca in Viktorijo Ipavec,
p. n. Gojače 39a
za župnijo

KAMNJE ob 10.15  blagoslov zelenja s procesijo (pri kapelici)
za † Božo Kugonič,
Potoče 18, 1. obl.

15.00 – 16.00 v Črničah velikonočna spoved

ponedeljek, 30. 3.,

Janez Klimak,
opat

KAMNJE ob 19.00
za †† Batagelj,
Potoče 35

od 18.30 spoved

GOJAČE ob 19.00
za † Sonjo Ličen,
p. n. Gojače 8

torek, 31. 3.,
Gvido,
opat

VRTOVIN ob 19.00
za †† Vodopivec,
Vrtovin 50

od 18.30 spoved

ČRNIČE ob 19.00
za †† starše Jožefa in Frančiško Ušaj, p. n. Črniče 27a
od 18.30 spoved

sreda, 1. 4.,
Agapa (Ljuba)in Irena,
mučenki

SKRILJE ob 8.00
za †† Jožko in starše
Kobal, Skrilje 38

od 7.30 spoved

spovedovanje v Logu od 9.00

MALOVŠE ob 18.30
za † Franca in ††
starše
Cigoj, Malovše 30

do 12h in od 15h do 19h

VELIKI
ČETRTEK
, 2. 4.,
Frančišek Paolski,
puščavnik

KAMNJE ob 20.00
BOGOSLUŽJE
VELIKEGA ČETRTKA

za †† starše Lozar,
Vrtovin 108
češčenje pri božjem grobu

ČRNIČE ob 18.30
BOGOSLUŽJE
VELIKEGA ČETRTKA
za ††  duhovnike iz župnije
v zahvalo za duhovništvo
češčenje pri božjem grobu

++ VELIKI
PETEK
, 3. 4.,
Sikst I.,
papež, mučenec

KAMNJE ob 20.00
BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

ČRNIČE ob 15.00 križev pot

ČRNIČE ob 18.30
BOGOSLUŽJE
VELIKEGA PETKA

VELIKA
SOBOTA,
4. 4.,
Izidor Seviljski,
cerkveni učitelj

blagoslov ognja: Kamnje ob 6.30;

blagoslov jedi: Lozarji, Guštini 13.30, Vrtovin 14.00, Potoče 14.30, Skrilje 15.00, Kamnje 15.30

KAMNJE ob 20.00
VELIKONOČNA VIGILIJA
za † Dušana Lozarja,
Vrtovin 25a
velikonočna procesija

blagoslov ognja:
Gojače 7.30, Malovše 7.45, Črniče 8.00, Ravne 8.20;

blagoslov jedi: Gojače 15.00,
Malovše 15.30, Ravne 16.00,
Črniče 16.30

nedelja, 5. 4.,
VELIKONOČNA
NEDELJA

Krescencija Höss,
redovnica

ČRNIČE ob 5.30 
VELIKONOČNA VIGILIJA, velikonočna procesija
za † redovnico Alesijo
in Judito Cigoj, p. n. Gojače 17
za župnijo

SKRILJE ob 8.00
za † Emila Bratina,
Skrilje 27, 1. obl.

KAMNJE ob 10.30
za † Nevenko Copič,
Vrtovin 127a

Arhiv oznanil ...

Za konec:
IDEALEN PAR – Idealna žena in idealni mož se pogovarjata nekako takole: »Dragi, pojdi malo s kolegi v bife.« »Ne morem, nisem še pomil posode.«