Prijava

Župnija Kamnje in Črniče

Tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati. Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti: »Bog ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!« On pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Proč od mene, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je božje, ampak kar je človeško.« Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.
(Mt 16,21–24)

 

Odlomki Božje besede za naslednjo nedeljo
1. berilo...

Povečaj

Kar je v nas stvarnega, je tihotno; kar je pridobljenega, je klepetavo.

Kahlil Gibran    Vir...

Povečaj

Oznanila, 22. nedelja med letom, 31. avgusta 2014

»Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti: 'Bog ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!' On pa se je obrnil in rekel Petru: 'Poberi se! Proč od mene, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je božje, ampak kar je človeško.'«  (Mt 16,22–23).

 

Urnik s cenikom knjig

 

 

 

 

SVETE MAŠE
bodo med tednom odslej ob 19. uri. Prvo nedeljsko mašo pa bomo v septembru poskusno še imeli ob 7. uri.

PRVI PETEK IN SOBOTA
Vabljeni k zakramentu sprave, času preživetem pred Jezusovim pogledom v sveti hostiji.
Bolnih in starejših tokrat zaradi skupnega srečanja ne obiskujem na domu.

VEROUK
Z veroučnimi urami začnemo kar v prvem tednu. Učbenike dobite pri verouku, cenik je na spletni strani. Težave z urniki poskušajte rešiti, kolikor morete. Spreminjanje urnika potegne za sabo spremembo tudi drugih ur in že dogovorjenih kombinacij drugih staršev.
S kateheti se bomo trudili, da delamo s skupnimi močmi, kar je danes nujno za prihodnost. Vse katehistinje imajo ali končano ali delno narejeno katehetsko šolo ali pa pedagoško izobrazbo. Pri verouku je pomembna tudi izkušnja vere, zlasti izkušnja vas, staršev.
Začnimo z veseljem in pol bo že narejeno.

ZAKRAMENT SPRAVE
Začnimo veroučno leto z Božjim darom odpuščanja. Zato starši pomagajte otrokom, da bodo skrbeli za redno spoved. Če spoved ni redna, počasi izgubimo smisel, zakaj bi sploh šli. Prvi petek naj bo vsak mesec spodbuda za to.
V Črničah imate veroučenci in starši možnost na prvi petek od 18. ure in v četrtek od 18.00 do 18.30.
V Kamnjah bo možnost v četrtek po maši, v Skriljah v sredo in v Vrtovinu v petek pred mašo. 9. razred v Kamnjah bo imel posebej pripravo in spoved v torek kar med veroukom.

PRIDRUŽITE SE
Otroci pridružite se z veseljem in postanite strežniki, pevci v zboru, pritrkovalci.
Ob ponedeljkih bo tudi letos v Kamnjah tekel program »popoldne« z učno pomočjo in delavnicami.
Pri tem imate veliko vlogo starši. Tudi odrasli se opogumite in se pridružite pevcem. V Črničah se boste dobivali ob torkih, v Kamnjah ob petkih.

PRIPRAVA NA KRST
v torek ob 20. uri v Marijinem domu v Šturjah (pri cerkvi). Traja eno uro, starši privoščite si čas in vsebino zase, za drugačen pogled na vsakdanje vzgojne skrbi.
Starši, ki bi želeli krstiti otroka, računajte na datume: 14. 9. v Kamnjah in 21. 9. v Črničah.

SREČANJE STAREJŠIH BOLNIH ŽUPLJANOV
Župnijski karitas obeh župnij tudi letos vabita, da se v nedeljo pridružimo skupni molitvi, sveti maši, srečanju, druženju. To srečanje bo vsako leto romalo po župnijah, letos lepo vabljeni v Vrtovin. Začeli bomo s sveto mašo ob 16. uri, daroval jo bo g. Anton Štrancar. Pred mašo bo zbiranje in molitev rožnega venca.
Kolikor morete, pomagaje s prevozom, prijaznim povabilom, spodbudo.
Med sveto mašo boste lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja.

KATEHETSKA NEDELJA, BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB
Že kar v nedeljo, 7. 9., bomo pri obeh mašah v Črničah in Kamnjah otroci in odrasli prosili za blagoslov, moč, pogum, potrebno tolažbo in tudi uspeh v šoli.
Tudi letos prinesite k maši šolske torbe in jih položite pred oltar. Tudi starši lahko simbolično prinesete kak predmet, ki predstavlja vašo prošnjo za leto, ki je pred nami.

SHOD V LOGU
V nedeljo je redni mesečni shod v Logu pri Vipavi.

STIČNA MLADIH
Že sprejemamo prijave za avtobus za Stično. Pokliči, piši … Gremo v soboto, 20. septembra, z začetkom ob 9. uri. Poglej na stična.net.

POVABILO MOŽEM IN ŽENAM
Način življenja se je zelo spremenil. Ritem vsakdanjika je postal drugačen. Zlasti odrasli za življenje vseh mogočih odnosov potrebujete še drugačen »vsakdanji kruh«. Zato vas zelo vabim, da se v tem letu pridružite mreži zakonskih skupin v dolini. Ne pomislite najprej na »ni časa«. Tvegajte nekaj novega. Ne bojte se, da bo treba v skupini govoriti in se izpostavljati. Pridi in poglej.

MAŠA ZA DRUŽINE
Naj se z Marijinim blagoslovom začne novo pastoralno (šolsko) leto; poleg šolarjev še odrasli pričnimo z učenjem Božjega načrta za odnose v zakonu, za katere je vredno živeti. S svojimi družinami skupaj poromajmo k Mariji, tolažnici žalostnih, v
romarsko cerkev v Logu pri Vipavi v soboto, 6. 9., ob 20. uri. Otroci naj prinesejo k blagoslovu šolske torbe.

STREŽNIKI
z obeh župnij, vabljeni da gremo v soboto, 13. septembra na Sveto Goro. tam bo ob molitvenem dnevu tudi srečanje za strežnike. Na poti nazaj pa še sladoled za strežnike. Sporočite, da bomo vedeli, kako s prevozom.

VSTOPNICE ZA MAŠO V REDIPULJI
V soboto, 13. septembra, bo papež Frančišek ob 100. obletnici začetka 1. svetovne vojne daroval sveto mašo za  žrtve vseh vojn. Maša bo v kostnici v Redipulji ob 10. uri. Še je nekaj prostora na avtobusu, ki bo peljal iz naše dekanije, pokličite, sporočite. Prispevek za pot je 8 €, odhod bo okr. 6. ure.

Pred nami je:

  • sobota, 13. 9., molitveni dan na Sveti Gori;
  • obisk papeža Frančiška v Sredipolju;
  • nedelja, 14. 9., krst otrok v Kamnjah;
  • nedelja, 14. 9., priprava na zakon v Šturjah;
  • sobota, 20. 9., Stična mladih;
  • nedelja, 21. 9., krst otrok v Črničah;
  • nedelja, 28. 9., šagra svetega Mihaela v Kamnjah.
  • sobota, 11. 10., predvideno župnijsko romanje v Oglej.

Osveži, poglobi ... posnetke
RADIJSKEGA MISJONA

 

Nameni svetih maš:

31. 8.
22. NEDELLJA MED LETOM,
Rajmnund Nonat,
redovnik

KAMNJE ob 7.00
za †† Jožka in Stanka Lozarja, Vrtovin 98

KAMNJE ob 10.30
za †† starše Mervič,
Vrtovin 75

ČRNIČE ob  9.00
za † Antona in Bredo Gleščič,
p. n. Črniče 94

poned., 1. 9.,
Tilen,
opat

KAMNJE ob 19.00
po namenu,
Kamnje 1

ČRNIČE ob 17.00
pogrebna za † Vojka Vidmarja, Ravne 3

GOJAČE ob 19.00
za † Franca Krkoča,
Gojače 33

torek, 2. 9.,
Marjeta,
mučenka

VRTOVIN ob 19.00
za duše v vicah,
Vrtovin 107

ČRNIČE ob 19.00
za †† Karla in Pavlo Valič
ter †† Leban, p. n. Črniče 61a

sreda, 3. 9.,
Gregor Veliki,
cerkveni učitelj

SKRILJE ob 19.00
za †† Rustja in Rovtar,
Skrilje 24
od 18.30 spoved za veroučence

MALOVŠE ob 19.00
za †† starše Krkoč,
Malovše 6

četrtek, 4. 9.,
Rozalija Siciljska,
devica
 

KAMNJE ob 19.00
v dober namen,
p. n. Kamnje

po maši češčenje in spoved

ČRNIČE ob 19.00
za † Milko Ušaj,
30. dan
ob 18.00 spoved zaveroučence

prvi petek, 5. 9.,
matiTerezija,
redovnica

VRTOVIN ob 19.00
po namenu,
Vrtovin 37

od 18.00 spoved za veroučencein druge, po maši češčenje

ČRNIČE ob 19.00
za † Iva Lebana,
p. n. Črniče 79

od 18.00 spoved zaveroučencein druge; češčenje

prva sobota, 6. 9.,
Zaharija,
prerok

SKRILJE ob 8.00
za †
Katarino in Maksa Kravosa, Skrilje 77
od 7.30 češčenje in spoved

RAVNE ob 19.00
za †† Kosovel, Ravne 23
in †† Lozar, Ravne 7

7. 9.
23. NEDELLJA MED LETOM,
Regina,
devica, mučenka

SKRILJE ob 7.00
za župnijo

KAMNJE ob 10.30
na čast Svetemu Duhu za novo šolsko in veroučno leto, p. n. darovalca

VRTOVIN ob 16.00
za † Pavla Bratina,
Vrtovin 17
srečanje starejših in bolnih

(g. Anton Štrancar)

ČRNIČE ob  9.00
na čast Svetemu Duhu za uspešno šolsko in veroučno leto, p. n. darovalca
za † Ivana in Terezijo Brankovič, p. n. darovalca

smileyZa konec:
SPIS  – Za šolsko nalogo učenci pišejo spis o starših. Mihec napiše: »Moji starši so pametni in lepi. Oba hodita v službo in skrbita za nas otroke. Otroci imamo zelo radi babico in dedka, saj če njiju ne bi bilo, bi bili mi vsi sirote.«