ŽUPNIJA KAMNJE
Kamnje 52
5263 Dobravlje
(05) 368 80 20

 

Podružnice

VRTOVIN
Marija vnebovzeta
Podružnična cerkev  Marije vnebovzete

VRTOVIN
Sv. Pavel
Podružnična cerkev  Svetega Pavla

SKRILJE
Marjeta Antiohijska
Podružnična cerkev  Marjete Antiohijske

Prijava

Župnija Kamnje in Črniče

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.
(Mt 13,44–46)

Odlomki Božje besede za naslednjo nedeljo
1. berilo: Iz 55,1–3
2. berilo: Rim 8,35–39
evangelij: Mt 14,13–21

...

Povečaj

Ni veselja, ki bi bilo primerljivo s tistim, ki ga uživa, kdor je resnično ubog v duhu.

sv. Terezija iz Lisieuxa    Vir...

Povečaj

Oznanila, 17. nedelja med letom, 27. julija 2014

PredogledPriponkaVelikost
Tiskana oznanila.pdf187.6 KB

»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.«  (Mt 13,44).

 

 

 

 

 

PRVI PETEK IN SOBOTA,
vabljeni k češčenju in  zakramentom. V soboto dopoldne obiskujem starejše in bolne.

PORCIJUNKULA V KRIŽU
V soboto vabljeni v samostansko cerkev v Vipavskem Križu na praznovanje porcijunkule. Svete maše ob 7., 10.  in 19. uri. Od 8. do 10. ter 15. do 19. ure češčenje Najsvetejšega. Pred in med sveto mašo možnost za sveto spoved, ta dan lahko prejmemo popolni odpustek.

GREMO V STRŽIŠČE
V nedeljo popoldne odhajamo na teden duhovnosti z mladimi v Stržišče. Kar nekaj nas je že. Mladi s konca OŠ in srednješolci pokličite in pridružite se ter preživite lep teden. Prispevek za teden je 65 €, lahko manj po dogovoru. Lahko z vlakom ob 15.27 iz Nove Gorice.

VABILO ZA PRITRKOVALCE
Slovenska pritrkovalska šola, ki bo letos potekala v Kamnjah, prav na pragu, je posebna  priložnost, da se mladi povežete tudi po podružnicah in se je udeležite. Povabite in spodbudite med seboj. Tistim, ki se boste iz naših dveh župnij udeležili šole, vam župnija pokrije plačilo šolnine. Nekoliko je spremenjen datum: od 16. 8., do petka, 22. 8. Informacije in prijave čim prej Bernardu Rijavcu 041 566 992.

POMOČ V HRANI
V naši dekaniji preko Karitas prejema pomoč v hrani 391 družin in 121 posameznikov. Nekateri bodo veseli krompirja; kdor želi darovati vrečo krompirja, morda tudi breskve, naj se dogovori za prevzem voditeljema Župnijske karitas: Julijano Bric (040 888 420) ali Stankom Rovtarjem (031 249 202).

Osveži, poglobi ... posnetke
RADIJSKEGA MISJONA

 

Nameni svetih maš:

27. 7.
17. NEDELLJA MED LETOM,
Krištofova,
Natalija (Božena) mučenka

KAMNJE ob 7.00
za †† starše Bratina,
Kamnje 44

SKRILJE ob 10.30
za † Drago Vodopivec,
Potoče 16

blagoslov

ČRNIČE ob  9.00
za † Ireno Grunter
ter za sodelavce in prijatelje
za župnijo

 

vozil

ponedeljek, 28. 7.,
Viktor (Zmago),
papež

KAMNJE ob 20.00
za † Ivana Čermelja,
Kamnje 31

GOJAČE ob 20.00
za †† starše Vodopivec,
p. n. Gojače 8

torek, 29. 7.,
Marta,
svetopisemska žena

VRTOVIN ob 20.00
za †† Stanka Lozarja,
Vrtovin 107

ČRNIČE ob 20.00
za † Franca Podgornika,
p. n. Črniče 69b

sreda, 30. 7.,
Peter Krizolog,

cerkveniučitelj

SKRILJE ob 20.00za † Ivanko Bradasca,
Skrilje 10, umrla v Italiji

MALOVŠE ob 20.00
v zahvalo za vse žive in pokojne dobrotnike

četrtek, 31. 7.,
Ignacij Lojolski,
duhovnik

KAMNJE ob 20.00za † Miroslava Petrovčiča,
Kamnje 15
Od19.30 spoved, po maši češčenje SRT.

ČRNIČE ob 20.00
za † Vladimirja Žerjala,
p. n. Črniče 108

prvi petek, 1. 8.,
Alfonz M.Ligvorij,
cerkveni učitelj

VRTOVIN ob 20.00
za †† Ivana in Ido Vodopivec,
Vrtovin 17a

Od19.30 spoved, po maši češčenje SRT.

ČRNIČE ob 20.00
za †† Leban, Črniče 26

Od 19. ure češčenje SRT
in spoved.

sobota, 2. 8.,
porcijunkula

SKRILJE ob 8.00za †† starše Kravos, Skrilje 52
Od7.30 češčenje SRT in spoved.

RAVNE ob 20.00
v zahvalo za vse žive in pokojne dobrotnike

3. 8.
18.
NEDELJA
MED LETOM,
Konrad,
redovnik

SKRILJE ob 7.00
za †† Albino in Stanka
Bratina, Skrilje 37

KAMNJE ob 10.30
za † Karla Lampeta,
Vrtovin 108a

ČRNIČE ob  9.00
za †† Volk in Gašparin,
p. n. Črniče 63
za župnijo

smileyZa konec:
STROKOVNO MNENJE – Janez sreča prijatelja z berglo: »Ja kaj pa se ti je zgodilo?«  »Avtomobilska nesreča.« »Pa ne moreš hoditi brez bergel?« »Ja, to je pa čudna reč, zdravnik pravi, da lahko, odvetnik pa pravi, da ne.«